Paquets

L'Hotel li ofereix uns paquets per poder gaudir d'activitats i fer de la seva experiència un gran record que no oblidarà.